Header image

QTTG MADE IN VIET NAM

Cart

GKM MANU là thành viên trực thuộc Công ty GKM Việt Nam, GKM MANU phối hợp với GKM LEAN và GKM TECH họat động trên lĩnh vực phát triển sản xuất các sản phẩm Made in Vietnam, Made by Vietnam, có Tâm thế, có chất lượng và giá thành phù hợp phục vụ cuộc sống của người Việt, thúc đẩy sản xuất trong nước, đóng góp vào sự phát triển bền vững kinh tế đất nước.

GKM đang hợp tác nghiên cứu phát triển  sản phẩm với các công ty của Nhật Bản, Đức và Hoa kỳ cùng phát triển công nghệ chế tạo các sản phẩm thông minh Made in Vietnam tại Việt Nam.

Sản phẩm hướng tới của GKM MANU

  • Các sản phẩm dân dụng thông minh định hướng phong cách sống văn minh của người Việt
  • Sản phẩm trong ngôi nhà của GKM Homes
  • Các sản phẩm tốt cho sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày của người Việt
  • Các sản phẩm hướng tới phát triển trí tuệ của con người
  • Các sản phẩm công nghệ, kết nối vạn vật hỗ trợ hệ thống Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam và Quản trị Công nghệ Tinh gọn Made in Vietnam trong sản xuất và dịch vụ

Giá trị mang lại cho khách hàng, xã hội

  • Mang lại cuộc sống văn minh khoa học trong từng gia đình người Việt
  • Phát triển bền vững hệ thống sản xuất nước nhà theo trường phái Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam, khẳng định trí tuệ Việt Nam
  • Đóng góp vào phát triển bền vững kinh tế đất nước

Chúng tôi mong muốn đồng hành, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, vì một Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn

Thông tin liên hệ:

GKM MANU

Địa chỉ: Số 7, Khu nhà vườn Vĩnh Hoàng giai đoạn 2, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại:  024 3357 5666

Email: VienquantritinhgonGKM@gkm.vn

error: Content is protected !!