Cart

Các đơn vị thành viên của GKM Việt Nam

Viện Quản trị Tinh gọn GKM Việt Nam

Với Triết lý truyền thổi Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam vào cuộc sống làm cuộc sống tốt đẹp hơn, Viện Quản trị Tinh gọn GKM cung cấp giải pháp đào tạo và tư vấn Quản trị cho các Cá nhân, Doanh nghiệp, Tổ chức, thống nhất hệ Gene Quản trị trong Doanh nghiệp, Tổ chức từ lãnh đạo (CEO), quản trị cấp trung (EMO) tới nhân viên (FMO), hướng tới không ngừng nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp.

Trong 12 năm vừa qua Viện Quản trị Tinh gọn GKM đã chuyển giao công nghệ (một phần hoặc toàn phần) cho hơn 1000 doanh nghiệp/tổ chức nâng cao năng suất, tăng lợi thế cạnh tranh và hướng đến phát triển bền vững. Các doanh nghiệp thành công tiêu biểu như: Tập đoàn THACO Trường Hải, Công ty Viettel Construction, Công ty Bánh mứt kẹo Bảo Minh, Công ty MK Smart, Công ty Công ty Legroup, Công ty Thiết bị Tân Phát, Công ty Hải Phong, Công ty Julie Sandlau, Công ty TID, Công ty Manutronics, Công ty Nam Úc, Công ty Dệt may Thygesen Việt Nam v.v.

GKM Giáo dục

GKM Giáo dục hoạt động trên lĩnh vực kiến tạo, chuyển giao các sản phẩm giáo dục trên nền tảng của Công nghệ Giáo dục Made in Vietnam. Công nghệ giáo dục Made in Vietnam đã đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và Quốc tế.

Tính tới thời điểm hiện tại GKM EDU phối hợp với GKM LEAN và GKM Tech đã triển khai thành công chương trình đào tạo tại nhiều doanh nghiệp tổ chức tại Việt Nam. Từ chương trình đào tạo cho lãnh đạo doanh nghiêp này, chúng tôi không nghừng phát triển các giải pháp thực tiễn phát triển năng lực tư duy và năng lực hành động của con người theo các chương trình tư vấn và đào tạo từ doanh nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông các cấp:

  • Chương trình đào tạo tư vấn các giải pháp đào tạo khoa học giáo dục cho người dạy (giảng viên, giáo viên, và cán bộ đào tạo trong giáo dục phổ thông và doanh nghiệp) nâng cao năng lực đào tạo hướng dẫn người học áp dụng được nội dung đào tạo vào thực tiển cuộc sống, thực tiễn doanh nghiệp tổ chức
  • Cung cấp các giải pháp áp dụng công nghệ đào và coaching tại thực tiễn hiện trường cho các chương trình đào tạo nội bộ tại thực tiễn
  • Các nội dung đào tạo định hướng, phát triển kỹ năng cho người học tại gia đình và xã hội cho người học (học sinh, sinh viên, người lao động) theo các cấp học trong hệ thống giáo dục nước nhà.

Viện Công nghệ Tinh gọn GKM Việt Nam

Đóng góp các hoạt động chuyển giao công nghệ chế tạo sản phẩm, công nghệ dịch vụ, giải pháp thông minh cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức. GKM Tech liên kết hợp với các công ty công nghệ của Nhật Bản, Châu Âu và Hòa Kỳ cung cấp các giải pháp công nghệ cụ thể:

  • Hệ thống giải pháp sản xuất thông minh GKM (GKM SMART Manufacturing) phù hợp với thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam.
  • Hệ thống giải pháp dịch vụ thông minh GKM (GKM SMART Service) phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam

GKM Dịch vụ

Bao gồm các lĩnh vực như: GKM HOMES, GKM TRADE, GKM LOGISTICS… đóng góp các giải pháp đi kèm cùng sản phẩm, dịch vụ tới các gia đình, doanh nghiệp, tổ chức Việt theo tư duy Tinh gọn Made in Vietnam.

GKM Homes: Là đơn vị cung cấp các giải pháp về sản phẩm gia dụng tiêu dùng tinh gọn trong gia đình, ngoài ra GKM Homes phát triển khu vực trải nghiệm sống và thực hành giải pháp tinh hoa cho gia đình Việt. Các nhóm dịch vụ như “giải pháp sống tinh gọn trong gia đình”, “giải pháp dịch vụ all-in-one” triển khai tới các gia đình có nhu cầu nâng cấp chất lượng cuộc sống.

GKM Sản xuất

Nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm theo tư duy Tinh gọn Made in Vietnam, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước và nhân loại, bao gồm:

  • Sản phẩm dân dụng thông minh Made in Vietnam, Made by Vietnam sử dụng trong các gia đình Việt Nam
  • Sản phẩm công nghệ thông minh hỗ trợ hệ thống Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam và Quản trị Công nghệ Tinh gọn Made in Vietnam trong sản xuất và dịch vụ
  • Sản phẩm tốt cho sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày
  • Sản phẩm hướng tới phát triển trí tuệ của con người

MBV Network

MBV Network được Viện QTTG GKM xây dựng từ một khát vọng lớn, một ước mơ lớn với các sản phẩm và dịch vụ Việt, được kiến tạo nên bởi những doanh nhân Việt Nam có khát vọng MBV. Mục tiêu hoạt động của MBV Network là kiến tạo nên những doanh nghiệp có sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp tại Việt Nam, tiến tới kết nối và khép chuỗi sản xuất để tạo ra sản phẩm cuối cùng mang thương hiệu Made By Vietnam (MBV) tinh hoa và đẳng cấp, từ chất lượng đến hình thức, thay thế hàng nhập khẩu và từng bước xuất khẩu giá trị Việt, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của Việt nam và Nhân loại

Hơn

Doanh nghiệp áp dụng thành công

Khóa CEO Tinh gọn trong 12 năm hoạt động

Doanh nghiệp khẳng định sau 1 năm năng suất lao động tăng

% → %

Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận sau 1 năm áp dụng tăng

% → %

Công nghệ Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam

Công nghệ Quản trị Tinh Gọn Made in Vietnam (Made in Vietnam Finest Management Technology) được xây dựng trên:
Học thuyết Quản trị Tinh Gọn MIV.
Học thuyết Giáo dục MIV.
Học thuyết Đổi mới sáng tạo MIV.
Cho đến nay, hàng ngàn doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp Việt và doanh nghiệp FDI, từ quy mô vừa nhỏ đến lớn) đã và đang áp dụng thành công từng phần hay toàn phần các cấu phần của hệ thống, và cũng áp dụng sáng tạo tại các quốc gia khác nhau trên thế giới, trong mọi hoạt động của tổ chức, từ gia đình, doanh nghiệp, cho đến quốc gia, góp phần mang lại sự hạnh phúc và phát triển bền vững cho toàn thể nhân loại. Công nghệ Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam đã được đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và quốc tế.

TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp có TÂM THẾ, có năng lực nghiên cứu phát triển và năng lực sản xuất kinh doanh hiệu quả đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế đất nước.

SỨ MỆNH

Không ngừng nâng cao giá trị gia tăng cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, đất nước thông qua các sản phẩm, dịch vụ Made in Vietnam, Made by Vietnam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Dùng trí tuệ con người để tạo ra giá trị gia tăng, kiến tạo các sản phẩm, dịch vụ Made in Vietnam, Made by Vietnam đẳng cấp, làm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khóa học
Khai giảng
Kinh phí
Đăng ký

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Ông Nguyễn Minh Tân, GĐ Công ty CP Thiết bị Tân Phát

Ông Nguyễn Minh Tân, GĐ Công ty CP Thiết bị Tân Phát

Chương trình CEO Tinh gọn Made in Vietnam đã giúp những người lãnh đạo doanh nghiệp như ông hiểu sâu sắc về: Triết lý phát triển của doanh nghiệp; Chiến lược phát triển bền vững; Quản trị hệ thống nhân sự hiệu quả; Cách thức giải quyết vấn đề khoa học; Nâng cao chất lượng, năng suất sản phẩm và dịch vụ
GS. Kenichi Ohno, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS)

GS. Kenichi Ohno, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS)

日本の官民としては、ミン氏および彼がつくったリーンインスティチュートを必要に応じて動員し、ベトナム企業、とりわけ日系企業のサプライヤとなりうる現地裾野企業のレベルアップに活用することが重要であろう
Ông Phạm Văn Tài, Phó TGĐ Công ty CP Ô tô Trường Hải THACO

Ông Phạm Văn Tài, Phó TGĐ Công ty CP Ô tô Trường Hải THACO

TS. Nguyễn Đăng Minh đã định ra khái niệm "Tâm Thế" giúp THACO chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về bản chất của 5S và "Làm thật" để giải quyết các vấn đề trong sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là thay đổi tư duy và phương pháp theo định hướng hội nhập quốc tế của THACO! Rất mong khái niệm "Tâm Thế" được truyền bá rộng rãi trong xã hội Việt Nam chúng ta.
error: Content is protected !!