Cart

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Ông Nguyễn Minh Tân, GĐ Công ty CP Thiết bị Tân Phát

Ông Nguyễn Minh Tân, GĐ Công ty CP Thiết bị Tân Phát

Chương trình CEO Tinh gọn Made in Vietnam đã giúp những người lãnh đạo doanh nghiệp như ông hiểu sâu sắc về: Triết lý phát triển của doanh nghiệp; Chiến lược phát triển bền vững; Quản trị hệ thống nhân sự hiệu quả; Cách thức giải quyết vấn đề khoa học; Nâng cao chất lượng, năng suất sản phẩm và dịch vụ
GS. Kenichi Ohno, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS)

GS. Kenichi Ohno, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS)

日本の官民としては、ミン氏および彼がつくったリーンインスティチュートを必要に応じて動員し、ベトナム企業、とりわけ日系企業のサプライヤとなりうる現地裾野企業のレベルアップに活用することが重要であろう
Ông Phạm Văn Tài, Phó TGĐ Công ty CP Ô tô Trường Hải THACO

Ông Phạm Văn Tài, Phó TGĐ Công ty CP Ô tô Trường Hải THACO

TS. Nguyễn Đăng Minh đã định ra khái niệm "Tâm Thế" giúp THACO chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về bản chất của 5S và "Làm thật" để giải quyết các vấn đề trong sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là thay đổi tư duy và phương pháp theo định hướng hội nhập quốc tế của THACO! Rất mong khái niệm "Tâm Thế" được truyền bá rộng rãi trong xã hội Việt Nam chúng ta.
error: Content is protected !!